BCF Career Event  

BCF Career Event, een acroniem voor Bio, Chemistry en Food, is het grootste carrière-evenement in Europa voor hoogopgeleiden met een achtergrond in Life Sciences, Chemie of Food. Op dit jaarlijks terugkerend evenement komen werkzoekenden in contact met werkgevers en opleidingsinstellingen. Het evenement draagt op deze manier bij aan een beter imago van de sector als werkgever en daarmee aan een betere doorstroom op de arbeidsmarkt. Jaarlijks nemen zo'n 2.000 personen en een kleine honderd werkgevers deel aan BCF CareerEvent.

Voor meer informatie, kijk op  www.bcfcareer.nl/bcf-career-event-NL

 


Bezoek direct een van onze product-sites

  • Career Event for Life sciences, Chemistry, Food & Pharma
  • Your introduction to the business world of Life Sciences
  • Innovation for health
  • Career site for Life sciences, Chemistry, Food & Pharma
  • Hyphen Projects